طلاق

ملیحه
باسلام خدمت شما،من یک ساله که ازشوهرم جدازندگی میکنم قصدطلاق گرفتن دارم امادردادگاه تمکین محکوم‌شدم نفقه هم بهم تعلق نگرفت،شوهرم منوتهدیدمیکنه میگه مهریه توبگیری میکشمتو ازاین جورحرفا،من قبلا هم ازش پرونده کتک کاری دارم ک منو زده پیش قاضی هم گفتم امنیت جانی ندارم مدارکوهم بهش نشون دادم اماتو رای تمکین گفته هیچ مداکی برای صحت ادعاش ارائه نداده دقیقا ی ساله ک میرم دادگاه الان پرونده تمکین بسته شده امابهم گفتن دوباره باید اظهارنامه بفرستم همه راه وازاول طی کنم توروخداکمک کنید خسته شدم از دادگاه،یه پسر ۹ساله هم دارم ک پیش خودشه