اخذ مال از شریک

نجفی

مدت یک سال است که مبلغی را به فردی دادم تا با آن دربازار کار کند و در پایان سال سود و ضرر را نصف کنیم.

زمان پایان قراردادما برج 10 94 بوده است

بنده در برج8 به ایشان اعلام کردم که در پایان قرارداد دیگر نمی خواهم تمدید کنم

ایشان هم تا این تاریخ نه تسویه حساب کرده نه پولی داده

برای زنده کردن پولم چه باید بکنم

مدرک در دستم فیش واریزی و قرارداد دست نویسی هست که  فی مابین نوشته و امضاء شده.