حکم سکس اینترنتی

Jamal

با سلام

من متاهل هستم و درگیر رابطه جنسی اینترنتی (سکس چت) با زنی متاهل که ساکن شهر دیگری است شدم. این مساله تمام شد چند ماه پیش اما شوهر این خانم متن چت های ما را پیدا کرده است و ماجرا رو شده.

در بعد عاطفی که جهنمی که من درست کرده ام همه ما را در خود بلعیده٬ می خواستم بدانم در صورت شکایت آقا از من حکم احتمالی چه خواهد بود