كلاهبرداري

سلام من مدت 5 سال با يك آقا كه از طريق اينترنت آشنا شده بوديم  تلفني در ارتباط بوديم تو اين 5 سال اين آقا از من پول زيادي گرفت تمام فيشها رو هم دارم سال گذشته اين آقا رفتن قرار بود پولها رو بهحسابم بريزن ولي غيبشون زد شماره موبايلاشم خاموشه نميخوام خانوادم بفهمن لطفا راهنماييم كنيد