چک در وجه شخص و بابت خرید اتومبیل

ali

با سلام
بنده چند وقت پیش قصد خرید اتومبلیل داشتم. دوستم که نمایشگاه دار بود اتومبیلی را به من نشان داد که پسندیدم و چون به وی اعتماد داشتم بدون نوشتن قولنامه چکی در وجه ایشان و بابت خرید اتومویبل تویوتا دادم و قرار شد ایشان بعد از انجام کارهای اداری ماشین را بیاورد اما نه تنها ماشین را نیاورد بلکه چک را ضمن تحریر تاریخ برگشت زد و از من شکایت کیفری نمود. ایا می توانم از ایشان شکایت خیانت در امانت بنمایم؟