دعوا

علي پناه

با سلام و خسته نباشيد.ما از شركتي ميز و صندلي ناهارخوري خريديم ك صندلي ها خراب بودن بعد از زنگ زدن شوهرم ب مسئول اصلي شركت باهم مشاجره ميكنند و همينطور با مسئول فروش شركت در بهشهر .شوهر من بخاطر شنيدن فحش مسئول  را كتك ميزند و موجب در رفتگي كتف اون اقا ميشود و با هزينه خود فرد را ب دكتر برده و دررفتگي درمان ميشود .اون اقا از شوهر من شكايت كرده و شوهر من ادرس خونه خود را در ساري داده است اما اون فرد ب خانواده بنده  زنگ ميزند و احضاريه دادگاه ب نشأني خانه ما إماده است نه شوهرم.ايا من ميتوانم از اين اقا بخاطر مزاحمت براي خانواده من شكايت كنم؟