کارت معلمی

سیف
سلام ببخشید از کجا باید بفهمم پدرم کارت معلمی خودرا ضمانت دادگاه قرار داده یا نه