پرسش درباره نوع اتهام

با سلام. به لحاظ حقوقی آیا بین قاچاق مشروبات الکلی و اتهام حمل کالای قاچاق (مشروبات الکلی) تفاوتی وجود دارد؟ و آیا عفو جدید مقام معظم رهبری شامل حال متهمین با اتهام حمل کالای قاچاق از نوع مشروبات می گردد؟