شکایت از مرد بخاطر ارتباط علنی با زن دیگر

اعظم
چه حق و حقوقی در صورت ارتباط مرد با زن دیگر برای همسرش درصورت شکایت وجود دارد؟ بعد از 37 سال زندگی مشترک بطور کاملا علنی و وقیحانه با زن دیگری ارتباط برقرار کرده و از لحاظ عاطفی لطمه بزرگی به من وارد شده مدتی است بخاطر آبروی فرزندان سکوت و فقط به شخص همسر اعتراض کرده ام ولی بی نتیجه بوده است. الان قصد دارم تمام حق و حقوق خود را دریافت کنم تا از بابت آتیه ام نگرانی نداشته باشم و قصد ندارم طلاق بگیرم چون با این کار بعد از این همه سال قناعت و آبروداری از سهم ارث محروم خواهم شد و آبروی خودم و فرزندان در خطر قرار میگیرد. لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید.