معامله

پروانه

با سلام

حدودا یکسال پیش یکسری تجهیزات کافی شاپ به یک نفر آشنا واگذار کردم و تنها سندی که دارم دو خط نوشته مبنی بر واگذاری به مبلغ 50 ملیون میباشد ولی چکی داده نشد با این توضیح که ظرف 4 ماه پرداخت میشود و حالا بعد از یکسال ایشان ادعا میکند نمیتواند بپردازد و وسایل را خودم شخصا بروم و تحویل بگیرم

آیا از طریق قانونی اقدام کردن نتیجه ایی دارد تنها استناد به یک خط نوشته امضا شده؟