اخذ شناسنامه

احمد
تبعه ی عراق هستم متولد ایران مادر ایرانی 12 سال پیش کارت اقامتم را باطل کردم و گذرنامه ی عراقی گرفتم تو این 12 سال یکبار هم از ایران خارج نشدم یعنی 12 سال اقامت دارم مادر و پدرم عقدنامه ی رسمی نداشتند فقط یک عقدنامه شرعی دارند اسم پدرم تو شناسنامه ی مادرم نیست اخیرا پدرم در کشور عراق فوت شدن میتونم گواهی فوتشو از عراق بگیرم و ترجمه کنم آیا راهی هست که من بتونم با این شرایطی که گفتم با کمک شما به شناسنامه برسم ؟