تدلیس در نکاح

محمدرضا

سلام برج6پارسال بادختری ازدواج کردم که قبلا ازدواج کرده که بعلت نامعلوم جداشده بعداز ازدواج متوجه شدم دختر نیست الان خانوادش میگن من اینکارو کردم چجوری بعاز این همه مدت اثبات کنم باتوجه به گذشت زمان