رفع سوئ پیشینه

صادق صفرزاده

سلام حدود بیست سال پیس درپی درگیری با سد معبر شهرداری وبا ا دعای عوامل مربوطه مبنی بر ایراد ضرب عمدی و خسارت وتخریب متحمل دوهفته زندان و نهایتا سوئ پیشینه شدم و هییچکاه به شکایت بعدی بنده رسیدگی نشد نه از از جانب دادگاه نه فرمانداری – لطفا بفرماید اولا چه نوع ضرب و خسارت و تخریب انهم یک به ده نفر ممکن ویا دو هفته زندانی دارد؟ و ثانیا رفع این سوئ پیشینه چگونه ممکن است؟  با تشکرصفرزاده