تقسیم آپارتمان به سه دانگ سه دانگ

ماریا

سلام خدا قوت

ما 6 سال پیش بااستفاده ازوام مسکن یک آپارتمان خریدیم بخاطراینکه من پیگیروام بودم آپارتمان هم به اسم من سند خورد 

حالا میخواهم سه دانگ آن را به اسم همسرم که حق قانونی اوست بزنم باتوجه به اینکه سند آپارتمان در گرو بانک است راه حل چیست ؟قدرت تسویه وام را هم ندارم 

لطفا راهنمایی بفرمایید ازشما کمال تشکر را دارم