سو بیشینه و سرقت

Fariba
با سلام همسر اینجانب دارای سو بیشینه سرقت است و من بعد از ازدواج فهمیده ام و هنوز به سرقت با دوستان خود ادامه میدهد و این موضوع برای من با مدرک اثبات شده است بنده از چه طریقی اقدام به طلاق کنم با تشکر