قاچاق رفتن از کشور

shahab
از ایران ب صورت قاچاق خارج شدم هیچ مشکلی هم نداشتم فقط از روی بچگی الان باید چ جوری بر گردم و حکمش چیه وقتی برگشتم ایرانظ