دستنوشته در معاملات

آریا
با سلام. شخصی در قبال دریافت مبلغ معینی از بنده دستنوشته ای به عنوان رسید به من داده است. میخواهم بدانم آیا این دستنوشته در دادگاه قابل استناد است و اعتبار قانونی دارد؟ برای قابل استناد بودن در دادگاه یک مدرک چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ با تشکر