فسخ قولنامه خرید سرقفلی مغازه به خاطر اصلاحی

حضرتی
سرقفلی مغازه ای ۱۰متري را به مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان در بنگاه املاک معامله و خریداری نمودم. و ۱۰۰ میلیون تومان پیش پرداخت نمودم. هفته بعد قرار محضر داریم. با توجه به اینکه کسی به ما نگفت که این مغازه اصلاحی دارد و حدود ۹ متر از آن اصلاحی خواهد خورد. و با توجه به اینکه ما در بنگاه در قراردادمان ضرر و زیان به مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای فسخ معامله منظور نمودیم. حال من به دنبال فسخ معامله هستم. و حاضر هستم ۵۰ میلیون تومان خسارت را هم بپردازم. ولی فروشنده اصلا حاضر به حضور در بنگاه و ملاقات حضوری نيست و میگوید باید بقیه مبلغ را در هفته بعد در محضر بپردازی وگرنه عدم حضور خواهم گرفت. حال سوالم این است که : ۱. چطور میتوانم این معامله را فسخ کنم? ۲. آیا حتما باید ضرر و زیان ۵۰ میلیون تومان را بپردازم? یا به خاطر عدم اطلاع من از این اصلاحی، فسخ معامله بدون پرداختن ضرر و زیان امکان پذیر است? ۳. من برای پس گرفتن پولم و فسخ قرارداد باید چکار کنم و کجا مراجعه کنم? ۴. آیا فروشنده میتواند مانع فسخ قرارداد شود . با گرفتن عدم حضور ? با تشکر فراوان