در خصوص وکالت بلاعزل

علی

با عرض خسته نباشید من زمینی را خریداری نمودم واز فروشنده وکالت بلاعزل گرفتم وآن زمین را به شخص دیگری فروختم وطرف در زمین ساخت وسازانجام داده وبرای تنظیم سند آیا نیازی به فروشنده اولی هست یا خیر راهنمایی نمایید در خصوص وکالت بلاعزل که اگر فروشنده اولی فوت نماید چه باید کرد