مزاحمت همسایه

ghoroor

باسلام

مدت یکسال و نیمه که به عقد موقت آقایی در اومدم(رسمی و محضری)

ایشون ملکی رو اجاره کردن

ولی سکونت دائم نداریم در اون محل

در هفته یکبار معمولا به اون منزل میریم

با همسایه ها ارتباطی نداریم

ولی ظاهرا برای همسایه ها سوال شده و حتی شائبه پیش اومده در مورد اینکه ما آدمهای درستی نباشیم

سوالم اینه که آیا میتونن مزاحمتی ایجاد کنن

و ما جه دفاع قانونی میتونیم داشته باشیم در برابر همسایه ها؟