عضو هیات مدیره توسط استاد دانشگاه

محمد بای

سلام. من استاد استخدامی یک دانشگاه دولتی هستم.

آیا می توانم عضو هیات مدیره یا مدیر عامل یک شرکت خصوصی (سهامی خاص) شده و قراداد مناقصات دولتی را امضا کنم

طبق اصل 141 قانون اساسی و توجه به استثنا این قانون