تعیین مبلغ دیه

خیرخواه

http://با عرض سلام می خواستم بدونم دیه من حدودا چند درصد میشه ۱-شکستگی استخوان خاصره سمت چپ لگن (ارش) ۲-شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه سمت چپ (ارش) ۳-شکستگی ستون فقرات در محل مهره های ۱۱ و ۱۲ سینه ای(هر دو در ناحیه تنه) ۴-شکستگی ستون فقرات در محل مهره های ۱-۲-۳-۴ کمری (همه در محل زواید عرضی) با تشکر