عضویت در شرکت هرمی

Tavahom00631
باسلام من سال گذشته در شرکت هرمی مشغول بوه و چهار روز در بازداشت گاه بودم و به دادگاه رفته و باقید وسیقه ازادشدم. دوروز پیش احضار نامه اومده و به علت جابجایی منزل دیر بدست من رسیده و نتونستم توی دادگاه باشم. میخواستم ببینم حکم قاضی چی میتونه باشه و چند روز دیگه میتونم حکم رو ببینم یا سوء پیشینه بگیرم؟ از همه مهمتر این که ایا سوء پیشینه میشه یا نه؟ میتونم توی شرکت های دولتی استخدام شم یا نه؟ باتشکر