شکایت از قاضی

mehri

با سلام پرونده ای دارم که متاسفانه قاضی دادگاه با متهم رابطه خانوادگی دارند وحتی چند دفعه به جای انکه در دادگاه من را بخواهد  در منزل متهم قرار می گذاشت که من مراجعه نکردم و گفتم فقط در دادگاه مراجعه می کنم نه در خانه شخصی و رای را بر علیه من صادر کرده است من با داشتن مدارک که خیلی به حقم ظلم شده چطور می توانم از قاضی شکایت کنم راهنمایی کنید تشکر