هزینه ی انتقال چک

حسین احمدی
سلام 1-هزینه ی انتقال چک در دفاتر رسمی بر چه مبنایی تعیین میگردد؟ 2-چکی از مشتری بابت بدهی دارم که دو ساله برگشت خورده و اینکه چک به اسم پدرش هست ولی مهر مغازه پشت چک هست . الان طرف حساب دادگاه کی هست !؟ ایا این چک پول میشه یا سوخت میشه ؟