واخواست سفته بعد از سر رسید

محمود یعقوبی
سلام آیا می توان سفته رو بعد 3 ماه از تاريخ سر رسید واخواست کرد ؟ اگر بله در طی چه مراحلی؟ ممنون