تصرف عدوانی

محمدسریزدی
باسلام .اینجانب اپارتمانی 30 سال ساخت را در طبقه همکف به مساحت 54متر خریداری نموده والان بعد از گذشت چندین سال متوجه شدم مساحت خانه کمتر از مقدار سند میباشد وبا نگاهی مجدد به حدود سند مشخص شد مغازه ایی که پشت پذیرایی خانه میباشد جز خانه بوده و مالک اولیه با کشیدن دیوار انرا به مغازه تبدیل نموده وبرای مغازه هیچگونه سند ومدرکی ندارد.حال چگونه میتوانم حدود ذکر شده در سند که شامل مغازه پشت پذیرایی هم میباشد از تصرف دربیاورم.با سپاس