چک تاریخ گذشته

shahram
با سلام و سپاس مدت 17 سال در شرکتی مشغول به کار بودم و پارسال 1-3-94به علت تعطیلی شرکت بازخرید شدم . مبلغ 26میلیون سنوات کار من شد که به صورت چکهای ماهانه به مبلغ 4 میلیون پرداخت شد و یک چک 2 میلیونی تا اخر بهمن 94. که چک را به خودش بدهیم وپول بگیریم از این چکها تنها 6 تومن پول شد و بقیه با گرفتن فرصتهای متعدد پول نشد و در اخرین جواب گفته شد که ندارم و دیگر جواب تلفن ما را هم نمیدهد. با این توضیح که موعد چکهای ما گذشته و روی چکها هم قید شده بابت سنوات خدمت و اینکه اطمینان دارم ملک و املاک زیادی هم دارد بهترین راه برای وصول چکها چیست . واین نکته را هم متصدی بانک صادر کننده چک به من گفت که قبل از تاریخی که اولین چک نوشته شده یعنی1-3-94 حساب کارفرما مسدود بوده ایا از این موضوع میتوان استفاده کرد. با سپاس فراوان