انتقال سه دانگ از مسکن مهر به نام فرد دیگر

داریوش

به نام خدا

ضمن عرض سلام و ادب،

اینجانب مالک یک واحد مسکن مهر می باشم که آن را با مشارکت خانواده همسرم خریداری کرده ام، لذا قصد دارم نیمی از خانه را به نام همسرم بکنم. همان طور که در جریان هستید؛ مسکن مهر سند ندارد که بتوانم سه دانگ آن را به نام همسرم بزنم. اینجانب مسکن را از تعاونی تحویل گرفته ام. ضمنا می خواهم طوری باشد که هزینه به نام زدن خانه تا حد امکان به حداقل برسد. خواهشمند است اینجانب را راهنمایی نمایید.

پیشاپیش از فرصتی که برای پاسخگویی به سوالات اختصاص می دهید، سپاسگزاری می کنم.