سن قانونی فرزند

ابراهیم مهری

با سلام

فرزندان ذکور در صورت طلاق والدین از چه سنی می‌توانند تصمیم بگیرند که نزد کدامیک از والدین می‌توانند زندگی کنند؟