داشتن وكالتنامه طلاق

نرگس

مي خواستم بدونم باداشتن وكالتنامه طلاق چقدر پروسه طلاق طول مي كشه؟؟داشتن وكيل ضروريه؟؟؟هزينه داشتن وكيل چقدر ميشه؟؟؟؟؟ممنون ميشم جواب بديد