مزایده و فروش ملک مشترک

محمد حسین پور

با سلام و احترام
ما صاحب یک ملک مشترک هستیم (تعداد 3 شریک و هر کدام 2 دانگ از ملک) که حالا دو تن از شریکان قصد فروش ملک مذکور را دارند و یکی از شرکا مخالفت می کند.
با آگاهی از این که از لحاظ قانونی حق با افرادی است که قصد فروش دارند می خواهم بدانم اگر کار به شکایت کشیده شود و دادگاه ملک را به مزایده بگذارد میزان قیمتی که به ملک تعلق می گیرد چقدر است؟
در واقع قیمت گذاری روی ملک در حالت مزایده چگونه است (چند در صد قیمت واقعی )؟
با تشکر