احضاریه پلیس فتا به عنوان مطلع

kamal

این احضاریه دلیلش چی میتونه باشه؟

آیا ممکنه من مرتکب جرمی شده باشم؟