اعسار

مهدی

با سلام وعرض خسته نباشید لطفا بفرمایید که برای تقاضای اعسار بعد از اینکه حکم مهریه ابلاغ شده و مدت یک سال از ابلاغ حکم گذشته برای اعسار مجدد آیا مراحل استشهاد و حضور در دادگاه الزامی است دلیل این سوال این است که حکم جلب برای اجرت المثل ایام زوجیت گرفته شده و تا قبل از دستگیری تقاضای تقسیط شود به همین دلیل آیا با حضور در دادگاه زندان در انتظار است