نحوه پرداخت دیه

میلاد جعفری
سلام آیا پرداخت دیگه غیرعمد نقد است یا قسطی