ارثیه

با سلام و عرض ادب

پدری دارای سه فرزند دختر و یک فرزند پسر می باشد پس از فوت پدر یک مغازه یک منزل و چند تکه زمین از او به ارث باقی می ماند . ( مادر فرزندان و همسر پدر در قید حیات است ) . بین بچه ها برای تقسیم مال اختلاف می افتد و یکی از دخترها از طریق قانونی برای انحصار ورثه اقدام می کند . کارشناس دادگستری برای منزل و مغازه قیمت تعیین می کند . بقیه خواهران و برادر حاضرند با توجه به قیمتی که کارشناس دادگستری تعیین کرده سهم دختر شاکی را بخرند اما او می گوید من سهمم را به شما نمی فروشم آیا قانونا می تواند بگوید که به شما نمی فروشم ؟ قرار است دادگستری منزل و مغازه را به مزایده بگذارد. آیا فقط سهم آن دختر شاکی به مزایده گذاشته می شود یا کل منزل و مغازه؟ اگر سایرین قصد فروش سهم خود از منزل و مغازه را نداشته باشند رای دادگاه چطور می شود؟

زمین به ارث مانده از پدر متوفی نیز خود ارثیه پدر او (پدر بزرگ بچه ها می باشد) که هنوز تفکیک نشده و با برادران و خواهرانش ( عموها و عمه های فرزندان ) مشترک است . در مورد زمین ها قانون چه می گوید ؟ آیا کل زمین ها به مزایده گذاشته می شود یا فقط سهم دختر شاکی؟ لطفا پاسخ دهید

متشکرم