ارث

علیرضا نوری
سلام من پدربزرگم4ساله فت شده. 2تا مسر 2تا دختر داره. من نوه ی پسریش هستم. میخواستم ببینم در صورت فت پدرم من و خواهرم سهم پدرمان را از پدربزرگ میتوانیم بگیریم؟ مادربزرگه من زنده است اما همه ی اموال بنام پدربزرگم است.