شکایت مالی از اداره دولتی

با سلام طبق قر دادی با یکی از ادارات دولتی قراداد اجرایی داشته که حدود 4 سال است باقیمانده  مطالبات رو پرداخت نمیگنند  ایا مبلغ مذگور شامل افزایش تورم بانک مرکزی میشود  و چگونه باید اقامه دعوی کرد ممنون از راهنمایی شما