تخلف املاکی

خانم محمدی
باسلام بنده آپارتمانی داشتم که از تاریخ1.12.94 به امضا شوهرم به اجاره رفت البته از بنگاهی شوهرم نه رسید نه قولنامه ونه چکی گرفت وطبق اعتماد قبلی قرار شدپول رهن خانه را به حساب بریزه ولی ظاهرا ورشکست شده وپولی که مستاجر به ایشون داده تحویل من نشده و مستاجر هنوز وارد منزل نشده وگویا فردا قرار ه ساکن بشه آیا من میتونم مستاجر رو به خونه راه ندم وقتی پول رو به حساب من نریخته من هیچ مدرکی ندارم وفقط همون خونه خالی تنها روزنه امیدم هست آیا قانونا من مشکل ندارم