تقاضای فسخ قرارداد املاک

علی
با عرض سلام وخسته نباشی اگر 5 نفر آپارتمان 4 طبقه ای خریداری نموده اند در حالیکه کلیه خیار هااسقاط شده باشد به جز تدلیس. وایشان تامین دلیل بیاورد وبگویید به دلیل اینگونه معایب تقاضای فسخ قرارداد را داشته باشد در حالیکه ملک دارای پایان کار وتمامی مراحل قانونی خودرا انجام داده باشد آیا امکان پذیرش تقاضای فسخ از طرف دادگاه وجود دارد.