تهدید نهمت و مزاحم تلفنی

na

با عرض سلام:اینجانب یک مغازه کامپیوتری دارم  که یکی از مشتریان به خاطر نیاز مالی یک هارد 80 گیگ دست دوم و ایراد داربه این جانب فروخت و پولش را هم گرفت( یک ماه قبل ازعید امسال95) البته این اولین بارم بود که قطعه دست دوم میخریدم)اما حالا بعد از حدودا یک ماه واندیس  اومده و ادعا کرده  میکند که هاردی که فروخنه به من 250 گیگ است وباید هر جورشده هارد 250من را برگردانی ومن هم گفتم که شما هارد 80 گیگ فرختین به من نه 250 که ازمن 250 میخواهی این شد که این اقا به من فحشهای بد وناروا زد وحتی تهدید به کشنتن میکند ومدام زنگ میزند و حرفهای زشت وخفن میگه که من مجبور شدم به دادگاه شکایت کنم تا بیاد مشکل را از طریق قانونی حل کنیم ولی  دو بار احظاریه بردم ولی طرف در کلانتری حاضر نشد ودر احظاریه سوم آمد وگفت من دروغ میگویم واو  هم از من شکایت کرد و میوگوید هاردی من به شما نفروخته ام من برای تعمیر کامپیوترم را داده بودم شما برداشتین  و..... من هم از او رسید نگرفته بودم به خاطر همسایه بودن واو هم الان از فرصت استفاده کرده است.احظلریه اول یارو اومد به دستم رسید ومن در کلانتری سر موقع حاضر شدم ولی یارو  با اینکه خودش شکایت کرده از من  ولی نیومد و افسر نگهبان گفت  اگر میخواهی پرونده را به داسرا ارسال کنیم ومن همگفتم ارسال کنند.حالا بنده را راهنمایی  وارشاد کنید  و بگویید چکار کنم.