ثمن ملک پدری

وحید حسینی

با سلام و خسته نباشید
پدرم در زمان حیاتش وکالتنامه بلاعزل تام الاختیاری نسبت به منزل مسکونی خودش به بنده دادند.حال قبل از فوت ایشان (در زمان حیات) بنده با رضایت پدرم بوسیله وکالتنامه فوق الذکر اقدام به انتقال این ملک به نام خودم در محضر رسمی کردم. و حال دارای سند قطعی غیر منقول که در آن مبلغ مورد معامله بسیار ناچیز عنوان شده است می باشم... لازم به ذکر می باشد که بنده فرزند ارشد پسری خانواده بوده و در حدود سی سال به همراه پدر و مادرم در این منزل ساکن می باشم... حال بعد از فوت پدرم دیگر وراث(برادران و خواهرانم) طبق دادخواستی از دادگاه الزام بنده را جهت پرداخت ثمن معامله طبق نظر کارشناسی(به نرخ روز) بهمراه خسارت تاخیر تادیه و دیگر خسارات وارده را نموده اند... حال سوال بنده این است که آیا ایشان می توانند همچین تقاضایی دال بر پرداخت ثمن معامله به نرخ روز داشته باشند؟؟؟
راهکار بنده چیست؟
ضمنا سند مالکیت تک برگی این ملک را نیز گرفته ام...