محاکمه مجدد در ایران

محمد

با سلام

حدود دو سال پیش من متهم در یک پرونده قتل در خارج از کشور بودم. مقتول هم ایرانی است. بعد از چند ماه بازداشت و محاکمه دادگاه اینجا به دلیل نبود مدرک کافی و پس گرفتن شهادت شاهد ( یک زن غیر ایرانی ) پرونده را مختومه اعلام کرد و حکم به آزادی من داد. چند سوال دارم:

      با توجه به قرار آزادی صادره از دادگاه خارج از ایران آیا در ایران هم دوباره محاکمه می شوم؟

      پرونده های خارج از کشور در کجا رسیدگی می شوند؟ در تهران؟ در شهر خانواده من یا شاکی؟

      ایا اولیا دم می توانند تدارک جلب من را هنگام ورود به ایران توسط پلیس فرودگاه دیده باشند؟ من چطور میتوانم از آن مطلع شوم؟

      طبق تحقیق خانواده من هنوز هیچ پرونده ای در دادسرای ویژه قتل در تهران ندارم. آیا احتمال دارد مثلا در اداره آگاهی یا جای دیگری پرونده مفتوح شده باشد؟  و آیا اداره آگاهی می تواند قرار بازداشت در بدو ورود صادر کند؟

بیصبرانه منتظر پاسخهای شما هستم. با سپاس فراوان