تقاضايه قسمتي از ملك برايه سرايه داره افغاني

با سلام

يك كارگر افغاني با خانواده در باغ من به عنوان سرايه دار زندگي ميكنند ،ايا ممكن است بعد از سه سال انها بتوانند تقاضايه قسمتي از ملك را بكنند بدليل اينكه مدتي انجا زندگي ميكنند؟راهنمايي بفرماييد متشكرم