پاداش سنوات

محمدرضا طبی

با سلام  و احترام

اینجانب محمدرضا طبی بازنشسته  یکی از شرکتهای تابعه شرکت توانیر ( شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان ) در پایان سال 1393بازنشست گردیده ام. و قبل از استخدام بیش از 4سال در بنیاد شهید سابق کاری مرتبط داشته ام.

حال در پایان خدمت شرکت ما بنا به دستورالعملهای شرکت توانیر فقط پاداش سنوات ایام کار در صنعت برق را لحاظ و پرداخت نموده است. 

با توجه به اینکه اینجانب هیچگونه مزایایی جز حقوق از بنیاد شهید دریافت نکرده و حتی حق بیمه ایام مذکور را بعدها به استناد یکی از بخشنامه های تامین اجتماعی( احتمالا"507فنی ) شخصا" پرداخت نموده ام، آیا حق سنوات ایام مذکور قابل پبگیری از هیچ سازمان و نهادی نخواهد بود.  با کمال احترام.