اخذ پاسپورت برای دخترم

هانبه
با سلام با توجه به اقامت من در ترکیه آیا با مراجعه به دادگاه می توانم بدپن اجازه پدر برای دختر 12 ساله ام پاسپورت بگیرم چون پدرش در قبال دادن اجازه خروج درخواست پول می کند و پرسه دادگاه چه قدر به طول می کشد.