درخواست سود مشارکت از نمایندگی رامک خودرو

damouri

عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم بوجاری نژاد

بنده در تاریخ 9/93 یکدستگاه خودرو ازرامک خودرو نقدی خریداری کرده ام که طبق قرار داد بایستی 20 روزه تحویل میشد . و روزهای اضافه تر سود مشارکت  25% تعلق میگرفت بعد از هفت ماه خودرو (خارجی کوراندو ) را تحویل داده اند . ولی هیچ اقدامی هنوز در خصوص سود مشارکت ننموده اند . و به بهانه های مختلف اظهار میدارند که به نوبت پرداخت میکنیم. و من حدود 10 ماه است ماشین را تحویل گرفته ام از طریق وزارت صنعت و معدن نیز شکایت کرده ام هیچ جوابی شرکت به درخواست من نکرده است . چطور میتوانم از طریق هییت حل اختلاف پیگیر حق و حقوقم باشم . 

سپاسگذارم