طرح دعوي عليه يک سازمان

ساناز فخرآور

سلام و خسته نباشيد

من به مدت ده سال است که در سازمان صدا و سيما با مدرک کارشناسي ارشد و به عنوان نيروي متخصص در حال کار هستم.  من و نيروهاي مشابه هيچ قراردادي با سازمان نداريم و با عنوان کارمند برنامه اي مشغول به کاريم. حقوق ما از سال نود و سه هيچ افزايشي نداشت. در حاليکه حق بيمه که پنجاه درصد آن را خودمان پرداخت مي کنيم طي اين مدت همواره افزايش داشته است. با توجه به اين شرايط آيا قوانين کار در مورد ما صادق است و ما بدون بيکار شدن مي توانيم از سازمان براي احقاق حقوقمان شکايت کنيم؟؟؟