تهدید به پخش پایان نامه در اینترنت

من پایان نامه خودم رو دادم به یکی از سایتهای اینترنتی که انجام دهند برایم این کار را کردند و مشکلی با آنها نداشتم این گروه را به یکی از دوستانم معرفی کردم در بین کار با هم به مشکل سر مسایل مالی برخوردند حالا مدیر گروه همه چیز را از جانب من می بیند و دایم مرا تهدید به نشر پایان نامم در سایتها و گزارش به دانشگاه و ایرانداک و ... و جلوگیری از ادامه تحصیلم می نماید و می گوید پول را من پرداخت کنم یا ایشان از طریق دانشگاه و دیگر مراکز مانع دفاع من و دریافت مدرک کارشناسی ارشد من می شوند می خواهم بدانمآیا ایشان می توانند این کار را انجام دهند یا نه و من چه اقادامی در این زمینه می توان انجام دهم؟