تخليه مغازه

با سلام مغازه اي در استان خوزستان داريم كه به مدت بيست سال است كه در اجاره مستاجر است لازم به ذكر است كه هرسال قرداد با شرايط جديد نوشته شده و هيچ برگه ي قردادي در دست مستاجر نيست يعني دو برگه قرار داد پيش مالك است با امضاي طرفين. قرداد سال ٩٣ تا ١٥ ابان ماه ١٤٩٤ بوده است و پس از اتمام قرار داد خواستار تخليه  ملك شديم ولي تا به امروز مستاجر تخليه نكرده است و مي گويد چون مدت زمان زيادي است كه در مغازه مستاجرم بايد رضايت من را جلب كنيد.  سوال من اين است مه ايا از طرف قانون در صورت شكايت مستاجر چنين حقي دارد؟؟؟؟! ايا بابت روزايي كه تخليه نكرده و به او ابلاغ شده بايد جريمه بدهد ؟؟! لازن به ذكر است كه در قرارداد به ازاي هر روز عدم تخليه ٥٠ هزار تومان قيد شده است. با تشكر از خانم هدي فرخي